Poliitikkona

Yhteiskunnan arvot ovat koventuneet. Meidän kaikkien pitäisi pystyä toimimaan tässä yhteiskunnassa. Liityin Vasemmistoliittoon, koska koen tämän puolueen puolustavan parhaiten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa Suomessa.  

Olen 1. kauden kunnanvaltuutettu ja Limingan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja. Lisäksi toimin tällä kaudella Katja Hännisen varajäsenenä Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksessa. Toimin myös Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirihallituksen 1. varapuheenjohtajana kaudella 2018.

Lähdin ehdolle eduskuntavaaleihin, koska eduskunnassa voin vaikuttaa eniten yhdenvertaisuuden toteutumiseen Suomessa olemalla mukana lakien valmistelussa ja niiden säätämisessä. Haluan antaa osaamiseni ja panokseni valiokuntatyöskentelyssä.

Vaaliteemat   

Me tarvitsemme toisiamme. Monet ongelmat Suomessa johtuvat yksinäisyydestä ja siitä, että ihmiset joutuvat olemaan elämässään yksin ilman tukea. Yhteiskunta ei saa enää eriarvoistaa ihmisiä yhtään enempää. Voimme muuttaa nykyistä politiikkaa äänestämällä eduskuntaan enemmän ihmisiä, joiden arvomaailmassa tärkeimpänä on lähimmäisten auttaminen.

Perustulo

Meidän täytyy saada riittävä toimeentulo. Tämän hetken Suomessa tukijärjestelmät ovat aivan liian hankalia ja vaativia. Se kokevat monet eläkeläiset, Kelan päivärahalle pudonneet, toimeentulotukea saavat, sairas- tai työkyvyttömyyseläkkeella olevat sekä monet taiteilijat, jotka elävä apurahojen ja satunnaistulojen varassa. Vasemmiston perustulomallin on tarkoitus vähentää radikaalisti köyhyyttä ja yksinkertaistaa tukiviidakkoa.

Taide

Kulttuuri on tärkeää. Kulttuuritapahtumilla ja yhteisellä toiminnalla on suuri merkitys siinä, että asuinpaikka koetaan eläväksi ja viihtyisäksi. Kuntakeskukset kuolevat, jos siellä ei ole toimintaa. Yhteiset projektit tuovat yhteisöllisyyttä. Tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille. Taiteen avulla voimme ilmaista myös itseämme. Sananvapautta on vaalittava.

Maaseutu

Meillä pitää olla jatkossakin mahdollisuus asua maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Kuntakeskusten palveluista pitää pitää huolta ja liikenneyhteyksien pitää olla kunnossa. Tarvitaan myös kunnon tietoliikenneyhteyksiä etätyöntekijöille. Lapsiperheille ja ikäihmisille sote-palvelujen saaminen läheltä on tärkeää. Riittävät palvelut on taattava ja maaseutu on pidettävä elinkelpoisena, jotta ihmisten ei tarvitsisi vastentahtoisesti muuttaa kuntakeskuksiin tai kaupunkeihin.  Ihmisillä täytyy olla valinnanvapaus asuinpaikkansa suhteen. Ihmisten repiminen väkisin juuriltaan aiheuttaa sosiaalisia ongelmia.

Kuinka voit auttaa kampanjassani? Lue täältä.