Poliitikkona

”Heidi on politiikassa tekemässä päätöksiä, ei hakemassa huomiota. Heidi osaa tehdä kompromisseja – sellaisia joiden avulla tehdään päätöksiä yli puoluerajojen.”
Olli Salo, Ruotsi

 

Miksi lähdin mukaan politiikkaan?

Yhteiskunnan arvot ovat koventuneet. Meidän kaikkien pitäisi pystyä toimimaan tässä yhteiskunnassa. Liityin Vasemmistoliittoon, koska koen tämän puolueen puolustavan parhaiten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa Suomessa. 

Luottamustehtävät

  • kunnanvaltuutettu (2017 alkaen)
  • Limingan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja
  • Limingan Vasemmisto ry:n johtokunnan jäsen (2017 alkaen)
  • sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen (2017 alkaen)
  • Limingan kunnan kulttuurin kehittämistyöryhmän jäsen (ent. prosenttitaidetyöryhmä, 2018 alkaen)
  • Limingan kunnan ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ja kunnallistekniikka -liikelaitoksen johtokunnan jäsen  ( 2018 alkaen)
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen varajäsen (2017 alkaen)
  • Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirihallituksen 1. varapuheenjohtaja (2018 alkaen)
  • Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonaisten  Punaposket-ryhmittymän aktiivinen jäsen (2018 alkaen)

Lähdin ehdolle eduskuntavaaleihin, koska eduskunnassa voin vaikuttaa eniten yhdenvertaisuuden toteutumiseen olemalla mukana lakien valmistelussa ja niiden säätämisessä. Haluan antaa osaamiseni ja panokseni valiokuntatyöskentelyssä.

Vaaliteemat   

Me tarvitsemme toisiamme. Monet ongelmat Suomessa johtuvat yksinäisyydestä ja siitä, että ihmiset joutuvat olemaan elämässään yksin ilman tukea. Yhteiskunta ei saa enää eriarvoistaa ihmisiä yhtään enempää. Voimme muuttaa nykyistä politiikkaa äänestämällä eduskuntaan enemmän ihmisiä, joiden arvomaailmassa tärkeimpänä on lähimmäisten auttaminen. Äänestämällä Vasemmistoa meillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että vanhuksista huolehditaan tulevaisuudessa paremmin, Lisäksi nuorten syrjäytyminen on estettävä ja koulutuksen määrärahat on turvattava. Nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä Suomen tulevaisuutta ajatellen.

Perustulo

Meidän täytyy saada riittävä toimeentulo. Tämän hetken Suomessa tukijärjestelmät ovat aivan liian hankalia ja vaativia. Se kokevat monet eläkeläiset, Kelan päivärahalle pudonneet, toimeentulotukea saavat, sairaus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä monet taiteilijat, jotka elävä apurahojen ja satunnaistulojen varassa. Vasemmiston perustulomallin on tarkoitus vähentää radikaalisti köyhyyttä ja yksinkertaistaa tukiviidakkoa.

Taide

Kulttuuri on tärkeää. Kulttuuritapahtumilla ja yhteisellä toiminnalla on suuri merkitys siinä, että asuinpaikka koetaan eläväksi ja viihtyisäksi. Kuntakeskukset kuolevat, jos siellä ei ole toimintaa. Yhteiset projektit tuovat yhteisöllisyyttä. Tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille. Taiteen avulla voimme ilmaista myös itseämme. Sananvapautta on vaalittava.

Maaseutu

Meillä pitää olla jatkossakin mahdollisuus asua maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Kuntakeskusten palveluista pitää huolta ja liikenneyhteyksien pitää olla kunnossa. Tarvitaan myös kunnon tietoliikenneyhteyksiä etätyöntekijöille. Lapsiperheille ja ikäihmisille sote-palvelujen saaminen läheltä on tärkeää. Riittävät palvelut on taattava ja maaseutu on pidettävä elinkelpoisena, jotta ihmisten ei tarvitsisi vastentahtoisesti muuttaa kuntakeskuksiin tai kaupunkeihin.  Ihmisillä täytyy olla valinnanvapaus asuinpaikkansa suhteen. Ihmisten repiminen väkisin juuriltaan aiheuttaa sosiaalisia ongelmia.

Suosittelen tutustumaan myös meidän yhteiseen eduskuntavaaliohjelmaamme! Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston eduskuntavaaliohjelma löytyy piirin sivuilta
Runoilijana innostuin tekemään myös siitä runomuotoisen version, joka löytyy Kansan Uutisten blogistani

Kuinka voit auttaa minua kampanjoimaan? Lue täältä.