Markkinointihenkinen toimistonhoitaja

Olen taloushallinnon ammattilainen, jolla on vahva kulttuuri-, yhdistys- ja järjestötausta sekä organisaatio-osaamista. Olen aikaansaava, nopea oppimaan, vastuuntuntoinen ja sosiaalinen. Haluan auttaa ihmisiä onnistumaan tehtävissään ja kehittää toimivia prosesseja. 


• Laskutus, reskontranhoito ja perintä
• Kirjanpito
• Projektisuunnittelu ja hanketietous
• Projektinhallinta (esim. Kanban-menetelmä)
• Tiketöinti (esim. Request Tracker)
• Haastatteleminen ja raportointi
• Tapahtuma- ja kokousjärjestelyt
• Tiedotus ja kampanjointi somessa
• Luovan kirjoittamisen ohjaaminen
• Luova työpajatoiminta
• Aktivointimenetelmien käyttö
• Erinomaiset atk-taidot
• Kotisivujen luonti ja ylläpito (WordPress)
• MS Office -ohjelmistot