Hyvinvointiin panostaminen kannattaa aina

(oheinen mielipidekirjoitus julkaistiin Kalevassa 14.9.2018)

Kuntien ja kaupunkien valtuustoissa kokoonnutaan nyt miettimään vuoden 2019 budjettia, ja katseet kääntyvät menojen hillitsemiseen. Viranhaltijat varoittelevat liiallisista investoinneista ja palkkakulujen kasvamisesta. Tuttuja fraaseja hoetaan valtuutetuille. Muistutetaan, että väestön ikääntyminen tuo paineita julkiseen talouteen. Kuntien tulisi pidättäytyä kaikista muista kuin toiminnan kannalta välttämättömistä hankinnoista, palveluiden ostoista, sijaisten palkkauksesta ja muista menoista.

Siitähän yleensä keskustelu salissa alkaakin, että mitä nuo välttämättömät menot ovat. Vahvistetaanko kunnan elinvoimaa keskittymällä pelkästään mahdollistamaan yritysten toimintaa vai palkataanko uusi ihminen vanhusten hoitokotiin? Kasvatetaanko koulujen luokkakokoa vai voitaisiinko luokkakokoa joskus jopa pienentää?

Leikkauslistojen sijaan meidän tulisi panostaa joka vuosi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sieltä ne säästöt tulevat pitkällä tähtäimellä. Mutta valitettavasti myös julkisella puolella etsitään nopeita ratkaisuja ja välittömiä säästöjä.

Ihminen on kokonaisuus, jonka hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa terveys, ihmissuhteet, tarpeellisuuden tunne ja mielekäs tekeminen ja harrastukset. Esimerkiksi työllistyminen mielekkäisiin tehtäviin ehkäisee päihde- ja mielenterveysongelmia. Se on selvää säästöä, ja näin yhteiskunta saa lisää panoksia työllistämiseen.

Ihmisten terveellisiä elämäntapoja tulee tukea ja kannustaa. Kuntien tulisi pystyä antamaan tietoa riskiryhmille esimerkiksi diabeteksen ehkäisystä järkevällä ja mielekkäällä tavalla, kuten liikunnalla ja ruokavaliolla. Diabeteksestä aiheutuu isot kustannukset yhteiskunnalle ja paljon kärsimystä sairastuneelle itselleen.

Ennalta ehkäisevä työ joka saralla on äärimmäisen tärkeää. Meidän pitää huolehtiä myös kuntien ja kaupunkien työntekijöiden jaksamisesta. Jos ihminen joutuu työskentelemään jatkuvasti äärirajoilla, hän väistämättä lopulta päätyy sairaslomalle tai vaihtaa työpaikkaa, jos työpaikan vaihtaminen on edes mahdollisesta tässä taloustilanteessa.

Miettikää siis siellä talousseminaareissa enemmän sitä, kuinka kuntien asukkailla ja työntekijöillä olisi mahdollisimman hyvät olosuhteet elää ja tehdä työtä. Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen leikkausten kautta ei pitkällä tähtäimellä johda toivottuun lopputulokseen.

Heidi Haataja
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston 1. varapuheenjohtaja

Vasemmisto on vahva Pohjois-Pohjanmaalla

Kirjoitin Kansan Uutisen blogiin siitä kuinka  vahva Vasemmistoliitto on Pohjois-Pohjanmaalla.

”Minä uskon siihen, että meillä on mahdollisuus saada juuri Oulun vaalipiiristä (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) lisää kansanedustajia seuraavissa eduskuntavaaleissa 2019. Nyt istuvina kansanedustajinamme ovat Hanna Sarkkinen ja Katja Hänninen, mutta meillä on niin loistavia ehdokkaita jo listalla, että vaalien jälkeen meillä voi olla 3-5 kansanedustajaa.”

Kaksi bloginostoa

Haluan nostaa kummastakin kirjoittamastani blogista yhden vanhan kirjoituksen esille.

Kansan Uutisen blogissa eniten jakoja on ollut kirjoituksella nimeltä Nuori yrittäjä, Vasemmistoliitto voi olla sinunkin puolueesi.

Halusin kirjoittaa siitä yrittäjämyönteisyydestä, jota näen puolueessa:
”Vasemmistoliiton aatteena ei ole: Tulos tai ulos. Tarkoituksena on rakentaa yhteiskunta, jossa on turvaverkko myös pienyrittäjille. ”

****

Kalevan blogin selvästi suosituin artikkeli on ollut Oliko Limingan The Tötterö ennenaikainen aprillipila ?

Limingan kunnan matkailun Masterplan aiheutti valtakunnallista kohua. The Tötteröstä puhuttiin radiossakin. Jotkut ihmiset epäilivät sen olevan aprillipila. Päätinkin kirjoittaa siitä kirjoituksen ja julkaista sen aprillipäivänä 1.4.2018. Selvästikin julkaisun ajankohtaisuutella ja ajankohdalla oli vaikutusta siihen, että tuhannet ihmiset lukivat sen.

 

Päivitin sivuston

Päivitin tämän oman nettisivustoni ja lisäsin tänne myös artikkelisivun.

Kirjoitan tällä hetkellä  blogia sekä Kalevassa että Kansan Uutisissa. Tarkoitus, että julkaisen jatkossa samat kirjoitukset myös täällä, joten ne löytyvät kätevästi yhdestä paikasta.

Tervetuloa käymään uudestaan sivuillani.